Stěhujeme se na novou adresu, od 20.5. najdete naše výdejní místo v ulici Pražská 647/158, Brno - Bosonohy

Suchý led - bezpečnost používání

 


Suchý led má extrémně nízkou teplotu -78,5 °C a jeho výpary jsou těžší než vzduch a klesají k zemi. Je bez zápachu, nepáchnoucí, bez chutě, netoxický, nehořlavý a nejedovatý. Je nutno však zachovat bezpodmínečné zásady bezpečnosti při jeho používání.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI:


1. Odpovídající mechanické větrání v místnostech, kde se skladuje suchý led.

2. Skladování v nádobách ne úplně těsných, aby byla možná pomalá sublimace.

3. Kontejnery/termoboxy se suchým ledem postavené v označeném, zastíněném, pokud možno chladném místě.

4. Bezpečnostní list a návod BOZP vyvěšené na viditelné m místě k náhledu.

5. Omezení doby otevření víka obalu/kontejneru za účelem omezení sublimace.

6. Nainstalování kyslíkových čidel a čidel pro hlídání hladiny CO2 ve výšce 30–50 cm od země. 

7. V případě alarmu poklesu hladiny kyslíku v místnosti provedení okamžité evakuace.

8. Používání osobních ochranných pomůcek, které předcházejí omrzlinám dlaní – rukavice a popáleními těla – úbor s dlouhými rukávy a nohavicemi, ochranná obuv – riziko vzniku popálenin I., II. Nebo dokonce III. stupně.

9. Ochrana očí – používání osobních ochranných pomůcek – brýle/štít.

10. Zákaz konzumace.

PRVNÍ POMOC

  • Kontakt s kůží (popálení) – popálená místa promyjte vlažnou vodou po dobu nejméně 15 minut, obvažte sterilním obvazem a přivolejte pohotovost.
  • Kontakt s očima (popálení) – popálení očí promyjte vlažnou vodou po dobu nejméně 15 minut, obvažte sterilním obvazem a zajistěte pomoc očního lékaře.
  • Nadýchání výparů – v případě omdlení vyneste poškozeného na čerstvý vzduch a uložte v bezpečné poloze, a pak přivolejte lékařskou pomoc.
  • Spolknutí granulátu – suchý led není poživatelný, může vážně poškodit trávicí soustavu, ihned přivolejte pohotovost.

bezpecnost-suchy-led

V případě dotazů se, prosím, kontaktujte s dodavatelem:

SIAD Czech spol. s r. o. 

U Sýpky 417

664 61 Rajhradice 

Tel. +420777777346

info@suchy-led.cz www.suchy-led.cz 

Bezpečnostní pokyny si můzete stáhnout zde.